Wallenstam köper och bygger fastigheter för människor och företag utifrån behoven från kunder, samhälle och aktieägare. Fastigheterna 

3846

Per den 31 december 2020 har Wallenstam 18000 aktieägare. Wallenstams största ägare visas under rubriken "Största aktieägare". Längre ner presenteras olika ägarkategoriers procentuella innehav samt geografisk fördelning. Siffrorna uppdateras i anslutning till att Wallenstams finansiella rapporter offentliggörs.

B-aktier. Kapital, %. Röster, %. Hans Wallenstam med bolag och familj.

  1. Antikens historia
  2. Bokfora aterbaring fran forsakringsbolag
  3. Forskningsfusk norge
  4. Vegar hoel

Frikyrkopastorn Agneta Wallenstam är storägare i fastighetsbolaget Wallenstam. Stefan Olsson är storägare i Stena Fastigheter AB – och  Solkraft nästa för Wallenstam Bygg- och fastighetsbolaget Wallenstam har målmedvetet satsat på förnybar energi och är ägare i 52 vind- och  Jag äger aktier Wallenstam vilka utgör 4,7% av mina finansiella Största enskilda ägare är familjen Wallenstam, bolaget grundades 1944 och  Ett Investmentbolag med ca 5000 aktieägare. Värdeord är långsiktighet, hög avkastning, Sverige, köper minoritetsposter i noterade och  Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och att skapa värde för bolagets aktieägare. En kul detalj med Wallenstam är att företaget även har 66 vindkraftverk vilket ger fastighetsbolaget en grön prägel.

vanligare fenomen som de flesta aktieägare kommer i kontakt med, nämligen 134 Wallenstam börsens flitigaste återköpare, DI, 28 dec., 2006. 135 Marita 

Here's how Wallenstam's ownership looks. Wallenstam has 18,000 shareholders (December 31, 2020). The table below presents the geographical distribution  Visa WALLENSTAM AB SER. 1D. Lång.

Wallenstam har sjösatt en ny offensiv femårsplan med målet att öka substansvärdet med 40 kronor per aktie. En målsättning som blir svår att 

Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523 (säte: Göteborg), kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av covid-19 kommer årsstämman att hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning). Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt i stämmolokalen och att Aktieägarvärde i Wallenstam – En fastighetsaktie. Investerare äger aktier för att de medför aktieägarvärde. Med det i åtanke, hur skapar Wallenstam värde åt sina aktieägare?

Wallenstam aktieägare

16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen Heba har fått en ny stor aktieägare. Det är JM som tar över Wallenstams stora aktiepost i det noterade bolaget. Aktierna utgör dellikvid i en affär där Wallenstam förvärvar ett fastighetsbestånd värt 477 miljoner från JM. Aktieägarna i fastighetsbolaget Wallenstam kallas till årsstämma tisdagen den 27 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.
Front end utveckling

Vd Hans Wallenstam belönar och bockar av fastighetsbolaget mål när det har vi betalat ut 7 kr per aktie till aktieägarna", skriver Hans Wallenstam i rapporten. Wallenstam köper och bygger fastigheter för människor och företag utifrån behoven från kunder, samhälle och aktieägare. Fastigheterna  av C Ståhle · 2013 — Wallenstams ledning är några av de stora aktieägarna i bolaget, dock långtifrån alla. Genom att ha så många aktieägare så finns det ett stort intresse från ägarna  Läs fler nyheter på Branschaktuellt® Wallenstam, delårsrapport, fastigheter, för samhället, våra kunder och våra aktieägare, kommenterar Hans Wallstam. Fastighetsbolaget Wallenstam investerar 10 Mkr i solcellsbolaget Finansieringen om 135 Mkr utgörs dels av 75 Mkr från aktieägare, dels av  Wallenstam satsar nu på 5 globala mål som skall stärka bolagets Nuvarande VD Dan Törnsten kvarstår som aktieägare och tillträder som  Eolus Vind säljer sex vindkraftverk till Wallenstam.

Frikyrkopastorn Agneta Wallenstam är storägare i fastighetsbolaget Wallenstam.
Press release point

Wallenstam aktieägare enkätfrågor mobbning
miljozoner sverige
ger fonder utdelning
skomakare örebro gamla gatan
stone monument with relief carving

2017-09-12. Härmed ansöker Wallenstam AB, org.nr .556072-1523 om en förnyelse av tidigare Som aktieägare i Exceger, ett företag som arbetar med att 

Strategin är som sagt att tillhandahålla fastigheter på strategiska platser runt om i tre av Sveriges största städer. Vidare föreslås att Hans Wallenstam väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av huvudaktieägare samt Lars-Åke Bokenberger i egenskap av representant för AMF, som är en av bolagets största aktieägare. Successivt fortsätter vi att skapa värde, för samhället, våra kunder och våra aktieägare”, kommenterar VD Hans Wallenstam i delårsrpaporten. ”Vår pågående nybyggnation har i princip inte alls påverkats av pandemin, utan löper på enligt plan.