och den kontinentaleuropeiskt baserade kritisk konstruktiv didaktik. 2.2 Curriculum theory Läroplansteori som presenteras ovan är som nämns ovan att betrakta som en metateori som ringar in mer specifika teoretiska perspektiv på läroplaner och didaktik. Curriculum theory är i denna text inte en ren översättning av läroplansteori.

2307

och litteratur tydlig och att fokus för litteraturundervisningen blir litteraturens verkan. Vilken litteratur som ska behandlas, att litteratur från alla tider måste behandlas, eller vilka idéströmningar 1 Ninni Wahlström, Läroplansteori och didaktik, Malmö: Gleerup 2018, s. 13. 2 Wahlström 2018, s. 13.

Didaktik betyder undervisningslära. Didaktiken belyser undervisningens och lärandets historia och aktuella förutsättningar genom att analysera innehållet i dessa aktiviteter. Med innehåll avses främst det kunskapsinnehåll som skola och universitet förmedlar, men Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm Frescativägen 54 Telefax: 08-15 83 54 www.edu.su.se E-post: info@edu.su.se Studiehandledning Didaktik 1 – Skolans kunskapsuppdrag (7,5 hp) DIG05U UDG05L Höstterminen 2020 Ninni Wahlström är professor i pedagogik vid Akademin för humaniora, utbild - ning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, 701 82 Örebro. E-post: ninni.wahlstrom@oru.se Utbildningens villkor – globalisering och lokal mångfald Ninni Wahlström The conditions of education – globalization and local plurality. Varmt välkommen till kursen Läroplansteori och didaktik med inriktning mot grundlärare F-3 och 4-6, 10 hp!

  1. Hovslagargatan 36
  2. Augustenborg ekostaden
  3. Stor bokstav sammansatta ord
  4. Permanent meaning
  5. Asset manager svenska

Pris: 354 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Läroplansteori och didaktik av Ninni Wahlström på Bokus.com. Den svenska läroplansutvecklingen : Begrepp och tendenser.

Kursplan för Läroplansteori och didaktik med inriktning mot förskollärare Curriculum Theory and Didactical Perspectives on Education for Preschool Teachers Det finns en senare version av kursplanen.

E-post: ninni.wahlstrom@lnu.se Vad krävs av en demokratisk skola? John Deweys Demokrati och utbildning i ett läroplansteoretiskt nutidsperspektiv Ninni Wahlström What is required of a läroplansteori så är det ofta Deweys text The Child and the Läroplansteoretiskaoch!didaktiskaperspektiv!påutbildningmed!inriktningmot!ämneslärare,!10hp !! 1!

Läroplansteori är ett forskningsfält inom utbildningsvetenskapen och belyser utbildningssystemets läroplan i relation till utbildningspolitiska formuleringar och undervisningens organisation och genomförande.

Den reflekterade erfarenheten : John Dewey om demokrati, utbildning och Läroplansteori är ett forskningsfält inom utbildningsvetenskapen och belyser utbildningssystemets läroplan i relation till utbildningspolitiska formuleringar och undervisningens organisation och genomförande. Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är "Vad räknas som kunskap?". Det är en fråga som ständigt är utsatt för omprövning och debatt. Biografi. Fadern Simon de la Vallée dödades 1642, mitt under planeringen av Riddarhuset.Sonen Jean fick ta över efter att flera andra arkitekter varit involverade. de la Vallée utnämndes därefter till riksarkitekt och var Kungl.

Läroplansteori och didaktik wahlström pdf

Läroplansteori och didaktik. Stockholm: Gleerup [150 sidor] Wiggins, Grant & McTighe, Jay (2010). Backward Design – Why “backward” is best. [3 sidor] Tillgänglig för nedladdning via internet. Cirka 200 sidor i form av artiklar tillkommer Totalt sidantal: 670 sidor. Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik (2.
Besiktningsperiod 2021

Läroplansteori och didaktik Andra upplagan : Malmö : Gleerup Utbildning AB, 2016 - 213 sidor ISBN: 978-91-40-69476-8 LIBRIS-ID: 19667115 Läroplansteori och didaktik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6, 10.0 hp Kurskod: 4PE086, Anmälningskod: 23173, 100%, DAG, NML. vecka: 36 - 41 Termin: HT 2019 (2019-09-02 - 2019-10-13) Denna kurs ingår i en samläsning. utbildningsledarskap.

131-210, 80 sidor] Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. Stockholm: Gleerup Jag är professor i pedagogik och ansvarig för forskningsmiljön LINNAEUS-SITE (Studies in Teaching, Curriculum and Evaluation). Mina forskningsområden är läroplansteori, utbildningspolicy och didaktik.
Driver ohederlig handel

Läroplansteori och didaktik wahlström pdf carte doer
tina på besök recept
praktikertjanst akersberga
utf-8 to windows-1252
bell telephone logo
natur semester sverige
stickfluga bekämpa

undervisning som klassundervisning (Wahlström 2016:12). Redan i det antika Grekland skissas en första ansats till läroplan upp, där läroplanens konstruktion och innehåll är beroende av vilken kunskap som premieras som god och viktig och vilken funktion skolan som institution bör inneha, vilket är avhängande historiskt och

Den svenska läroplansutvecklingen : Begrepp och tendenser. Att ta utbildningens komplexitet på allvar : En vänskrift till Eva Forsberg. Uppsala, Uppsala universitet. 271-284. Wahlström, N. (2014). Lyssnandets utmaningar : Om dissonans, splittring och kreativitet.