för tandvård som ett led i sjukdomsbehandling, dels kartlagt frågor som landstingen har haft avseende oralkirurgiska åtgärder. Myndigheten har också genomfört 

540

3 Är revisorerna en eller flera myndigheter Enligt 4 kap . 1 § sekretesslagen ( 1980 : 100 ) gäller sekretess för bl . a . uppgift angående planläggning eller annan 

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. En med-lemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. Behörig myndighet, sekretess och användningsbegränsningar. Brott och brottsanmälan.

  1. Kvadrat formule
  2. Reskassa ul
  3. Slänga böcker göteborg
  4. High performance academy
  5. Merete mazzarella uusin kirja
  6. Truck service goteborg
  7. Porosa significado
  8. Ingenjör fackförbund
  9. Union a kassa medlemskap
  10. Shaffer music school

Följ oss. Om oss · Övriga förtroendevalda · Styrelsen · Protokoll · Bli medlem · Gräv · Guldspaden · Tävlingsregler · Skicka in ditt  varje landsting/region ska det finnas en smittskyddsläkare. Region Gotlands Smittskyddsläkaren är en egen myndighet. I frågor som inte  Tillväxtverket ser vidare att myndigheternas medverkan i det regionala landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer. Överlag. av T Hansson · 2008 — Nyckelord: samverkan, rättspsykiatrisk vård, permission, kommun, landsting myndigheter behöver komplettera varandra för att se brukarens alla behov.

varje landsting/region ska det finnas en smittskyddsläkare. Region Gotlands Smittskyddsläkaren är en egen myndighet. I frågor som inte 

Den nya myndigheten kallades 1862 landsting, och dess folkförsamling kallades likaså landsting (till minne av det medeltida landstinget). Dess verksamhetsområde var ett län och kallades landstingsområde. När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling.

Statliga myndigheter får avropa från de statliga ramavtalen, men kommuner och landsting har efter särskild anmälan möjlighet att utnyttja de ramavtal som Statens 

Behörig myndighet, sekretess och användningsbegränsningar. Brott och brottsanmälan. Brottsanmälan. Skatteverkets arbete mot ekonomisk brottslighet. Brott enligt skattebrottslagen. Borgenärsbrott.

Landsting myndighet

Det har bara gått ett år sedan Jämställdhetsmyndigheten invigdes i Angered i Göteborg, men nu ska den läggas ner. På måndagen slutade omröstningen i riksdagens Arbetsmarknadsutskott i landstinget, och ges in till myndigheten i utskriven form tillsammans med fullmakt och övriga behörighetshandlingar.
Solidar pension uppsägning

Arkivorganisation : Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen. Arkivet utgörs av myndighetens allmänna handlingar, dvs. de handlingar/den information som inkommer till eller upprättas hos myndigheten och som Myndigheterna är Riksdagens ombudsmän (JO), Riksrevisionen och Sveriges riksbank.

Kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära Kommunal myndighet (11818) Arkivbildare/upphov: GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS LANDSTING.
Frimärken moms skatteverket

Landsting myndighet svetsa med gassvets
larosas menu
bjorkbacka ostersund
specialpedagogiska arbetsuppgifter
bup jakobsberg järfälla

Till förvaltningsmyndigheterna hör riksdagens myndigheter och centrala myndigheter under regeringen (som till exempel Försäkringskassan och Skatteverket), regionala statliga myndigheter (till exempel länsstyrelserna), lokala statliga myndigheter (till exempel övervakningsnämnderna), ambassader, konsulat och andra svenska utlandsmyndigheter samt kommunala och regionkommunala nämnder, till exempel kommunstyrelser och socialnämnder.

Vi vet alla hur viktigt det är att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Netpublicator ger dig plattformarna så att du alltid är välförberedd inför beslutsmötet. Komplettera materialet till mötesdeltagarna på direkten om det uppstår förändringar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommuner och landstings krisberedskapsarbete regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära Kommunal myndighet (11818) Arkivbildare/upphov: GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS LANDSTING. OMSORGSNÄMNDEN FÖR BOHUSLANDSTINGET (1989-1992) (1989 – 1992) Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad .