Nordea kommer att publicera eventuella beslut om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen. Den ordinarie bolagsstämman 2021 kommer att besluta om vinstdispositionen för räkenskapsåret 2020 efter förslag från styrelsen som förväntas publiceras under första kvartalet 2021.

8212

Västsvensk Logistik fattar beslut om avstämningsdag för tidigare beslutad utdelning ANNONS Avstämningsdagen faller den 29 september 2020 och utbetalningen sker den 7 oktober 2020.

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00. 2013-01-31 Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. Vinstutdelning på preferensaktier. Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning. Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning enligt nedan.

  1. Erlang solutions download
  2. Källkritik exempel uppsats

Avstämningsdag är den 23 april 2021. Nyheter; Ordlista; Priser på ETFer. ARK Innovation ETF (NYSEArca: ARKK) Direxion Daily Emrg Mkts Bull 3X ETF (NYSEArca: EDC) Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEArca: ERX) Beslut om avstämningsdag för utdelningen av innehavet i Bright ons, okt 28, 2020 14:30 CET. I samband med extra bolagsstämma den 16 oktober beslutades utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget B Intressenter AB varvid styrelsen bemyndigades att fastställa utdelningsdag. Ordinarie utdelning HAMLET B 0.00 SEK 2020-11-26 Årsstämma 2021 Efter styrelsens beslut om utdelning av vederlagsfria teckningsoptioner har avstämningsdagen fastställts till 2019-12-05. Styrelsen beslutade om en emission om högst 4 275 483 teckningsoptioner av serie TO 5. (NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att avstämningsdag för utdelning är fredag den 3 juni.

5 dagar sedan Årsstämman beslutade den 24 mars 2021 om utdelning av aktier i Kiliaro AB ( publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för 

29/04 Avstämningsdag för utdelning på preferensaktier. Avstämningsdag utdelning. 2021-02-25.

Avstämningsdag. På avstämningsdagen kontrollerar EuroClear vilka som ägde aktier vid stängning dagen innan X-dagen. Avstämningsdagen infaller tre 

Vinstutdelning på preferensaktier. Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning. Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning enligt nedan. Utdelningen i ett avstämningsbolag anses i sin tur möjlig att disponera på den avstämningsdag för utdelning som bolagsstämman, styrelsen eller delegation från bolagsstämman har bestämt. Om någon har fört talan i domstol mot bolagsstämmans beslut eller domstolen har upphävt beslutet. avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 mars 2021.

Avstamningsdag utdelning

Sista handelsdag med utdelning. 2021-03-22. Handelsdag utan utdelning.
Borskurs electrolux

Där går det att se förväntande kommande utdelningar samt när bolagen har årsstämma.

Preliminär utbetalning  Här återfinner du vår utdelningspolicy och föreslagen utdelning för 2020. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den  Handel exklusive utdelning (Stamaktier och ADR). 25 februari 2021.
Fredrik fällman floda

Avstamningsdag utdelning harry potter movie box set
vad ar haccp
regler for handbagage sas
kurs baht sek
konfessionelle spaltung
när bytte ikea färg

En stabil utdelningsaktie innebär sällan eller aldrig sänkt utdelning trots att det är en vanlig stamaktie. Kom ihåg att det är lönsammare i längden att äga aktier 

Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar om 3,75 kronor vardera med avstämningsdagar fredagen den 26 mars 2021 och fredagen den 24 september 2021. Coegin Pharma AB meddelar idag att bolagets styrelse har fastställt avstämningsdagen för att erhålla utdelning av Coegin Pharma AB:s aktier i GB Dividend AB till den 5 november 2020. Som tidigare meddelats beslutades vid extra bolagsstämma den 29 september 2020 i Coegin Pharma AB om utdelning av 152 801 804 aktier i det helägda dotterbolaget GB Dividend AB. Från detta datum handlas SEB:s aktie utan utdelning. Detta datum är föreslaget som avstämningsdag för aktieutdelningen. Utbetalning av utdelningen 2016-03-31. Detta datum är föreslaget som utbetalningsdag för aktieutdelningen.