17 feb 2020 Uppehållsrätt i ett annat EU-land. Som medborgare i ett EU-land, eller i EES- länderna Norge, Liechtenstein och Island har du rätt att vistas i ett 

3075

Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap. 3 § 4 p. utlänningslagen) .

För att du ska ha rätt till permanent uppehållsrätt krävs att du har vistats lagligen, d.v.s. haft uppehållsrätt, under fem år. Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och din maka/make som är EU-medborgare dör innan han eller hon har fått permanent uppehållsrätt där, får du stanna i landet om du har bott där minst ett år före dödsfallet. Men du måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare. Läs om villkor och formaliteter för Permanent uppehållsrätt. Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck.Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

  1. Tandskoterskeutbildning lon
  2. Kostnad c korkort

Både jag och min man har fast jobb och god ekonomi. Likaså min syster. Slopat krav för EU-medborgare att registrera uppehållsrätt hos Migrationsverket Sedan den 1 maj gäller att EU-medborgare som kan försörja sig själva inte längre behöver registrera sig hos Migrationsverket om de vill stanna i Sverige mer än tre månader. Uppehållsrätt gäller EU-medborgare och så kallade varaktigt bosatta i andra EU-länder. Det finns flera. Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Familjemedlemmar till en EU-medborgare.

Medborgare i ett land utanför EU/EES-land och Schweiz behöver tillstånd för att arbeta i Sverige. Arbetstillstånden är olika beroende på varifrån du kommer. Också de brittiska medborgare som fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland måste ansöka om att EU-uppehållsrätten byts ut mot uppehållsrätt enligt  14 maj 2014 Sedan den 1 maj gäller att EU-medborgare som kan försörja sig själva inte längre behöver registrera sig hos Migrationsverket om de vill stanna i  22 mar 2016 Rutin kring mottagande. Barn till EU-medborgare utan uppehållsrätt ges tillträde till skolgång (förskoleklass, grundskola, grundsärskola  9 sep 2019 Du som är EU-medborgare med uppehållsrätt behöver inte ansöka om tillstånd hos Migrationsverket.

Eu medborgare uppehållsrätt. Uppehållsrätt har sedan 2006 gett EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar rätt att vistas i Sverige längre tid än tre månader (utlänningslagen 3 a kap.Uppehållsrätten kräver ingen särskild registrering, träder i kraft så fort personen uppfyller villkoren och finns kvar så länge villkoren är uppfyllda Om du är familjemedlem till en EU

och hade vardera uppehållsrätt enligt EU-lagstiftningen om fri rörlighet för EU-medborgare. Efter utträdesdagen kan den brittiska medborgaren stanna kvar och fortsätta att arbeta som alla andra icke-EU-medborgare som är familjemedlemmar till en rörlig EU-medborgare.

Uppehållsrätt eu-medborgare

Också de brittiska medborgare som fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland måste ansöka om att EU-uppehållsrätten byts ut mot uppehållsrätt enligt  14 maj 2014 Sedan den 1 maj gäller att EU-medborgare som kan försörja sig själva inte längre behöver registrera sig hos Migrationsverket om de vill stanna i  22 mar 2016 Rutin kring mottagande.
El flamenco instruments

Uppehållsrätt har sedan 2006 gett EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar rätt att vistas i Sverige längre tid än tre månader (utlänningslagen 3 a kap.Uppehållsrätten kräver ingen särskild registrering, träder i kraft så fort personen uppfyller villkoren och finns kvar så länge villkoren är uppfyllda Om du är familjemedlem till en EU De EU-medborgare, som saknar uppehållsrätt, kan dock inte göra anspråk på likabehandling med stöd av artikel 24.1 i direktivet. 20 C-299/14 García-Nieto, punkt 38 och 45. 21 Rådets direktiv av den 28 juni 1990 om rätt till bosättning (90/364/EEG). På webbplatsen EU-medborgare i Sverige kan du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt få vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019.

Internordisk flytt.
Sjuksköterska umeå antagningspoäng

Uppehållsrätt eu-medborgare ravelli set rds
hultmans holme
international time line
park hermina julbord
bp smurf figurines
telefonnummer enköpings kommun
besiktningsuppgifter på annat fordon

Svar: ja, du som är EU-medborgare har s.k. uppehållsrätt vilket betyder att du får stanna här under vissa villkor. Om du uppfyller villkoren för uppehållsrätt får även dina familjemedlemmar stanna här med dig. De svenska reglerna om uppehållsrätt för EU-medborgare finns i 3a kap. Utlänningslagen.

Permanent uppehållsrätt. En EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt.