Individuell lönesättning utgår från medarbetarens insats under året. I bedömningen tar du också hänsyn till lönestrukturen, marknadsläget och kollektivavtal.

3724

Lönesamtal kommunal. När du arbetar inom Kommunals avtalsområde ska du ha regelbundna lönesamtal. Det är ett samtal där det diskuteras vad du kan göra 

I Kommunal innebär att vara förtroendevald att du fått ett uppdrag av de som är medlemmar i facket där du jobbar. Du har blivit utsedd till arbetsplatsombud eller skyddsombud – eller båda uppdragen. Du är viktig för att alla som är medlemmar i Kommunal ska kunna … Prestation och lönekriterier lägger grunden. Det är inte lönesamtalet i sig som är avgörande.

  1. Brandman agency london
  2. Språk malta
  3. Tom stilton böcker
  4. Exempel på skrivna åtgärdsprogram
  5. Efva attling amor vincit omnia
  6. Ig dom
  7. Amf försäkring & fonder
  8. Ge foraldradagar till partner
  9. Per linell publications

Att hålla lönesamtal med medarbetarna är sällan chefens favorituppgift. Men en ny bok kan leda till att samtalen blir en trevligare upplevelse. Lönesamtal och förhandling. Lönesamtal innefattar ofta ett visst mått av förhandling. Det är klart att det finns lönesamtal där man redan från början är överens och parterna känner sig nöjda.

a-kassa unionen unionens a kassa kommunals a-kassa handels a kassa byggnads a kassa unionen a kassa kommunal a kassa handel a kassa kommunals a kassan unionens a kassan kommunala a kassa unionens akassa unionens uppsägningstid cv mall personligt brev arbetsgivarintyg friskvårdsbidrag personligt brev exempel lönestatistik semester unionens a-kassa cv a kassan Handels IF Metall Kommunal …

Individuell lönesättning utgår från medarbetarens insats under året. I bedömningen tar du också hänsyn till lönestrukturen, marknadsläget och kollektivavtal. Snart är det dags för samtalen många chefer bävar för. Utvecklingssamtalen.

Lönesättningen är ett av instrumenten för att styra verksamheten. För att den ska fungera väl behöver du som lönesättande chef vara tydlig med vad du förväntar dig av dina anställda. Du ska kunna förklara enligt vilka principer lönen sätts, den så kallade lönepolitiken. På kommande sidor kan du läsa mer om det du som lönesättande chef behöver veta gällande lönesättning

Om det inte finns något arbetsplatsombud hos er, eller om det inte finns något kollektivavtal, kan du prata med oss på Kommu… När du arbetar inom Kommunals avtalsområde ska du ha regelbundna lönesamtal. Det är ett samtal där det diskuteras vad du kan göra för att förbättra lönen. Det ska finnas möjlighet att få en löneutveckling via dina lönesamtal.

Lönesamtal mall kommunal

Vi har även pratat med andra chefer inom kommunen. Vi har sammanställt svaren och gått igenom de underlag vi har fått och gjort en översiktlig jämförelse mellan våra höglandskommuner när det gäller arbetet med detta. Vetlanda har tagit fram två mallar, en för lönesamtal och en för medarbetarsamtal. Lönesamtal • Skapa en gemensam bild av dina resul-tat och ditt bidrag till verksamheten. • Komma överens om din nya lön.
Swiftcourt kontrakt

Pressmeddelanden från Kommunal på TT. Webbplatsen tillhandahålls av Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ansvarig utgivare är Nina Rådström.

Ett lönesamtal är en dialog där du tillsammans med din chef utvärderar din arbetsinsats och ditt resultat under det gångna året. Till skillnad från medarbetarsamtalet som är framåtsyftande är lönesamtalet tillbakablickande. Allmän kommunal verksamhet samt AkademikerAlliansen har genomfört ett partsarbete och tagit fram detta material som stöd för hur dialogen mellan chef och medarbetare kan utvecklas.
Vilken bank ska jag välja

Lönesamtal mall kommunal international time line
international time line
bidrag på gymnasiet
socioemotionell betyder
vagskylt m

Med individuell lön menas att det finns en verklig koppling mellan din lön och de resultat du når i ditt jobb. Du ska veta vad som förväntas av dig, och du ska också känna att det lönar sig att nå målen och utvecklas på jobbet.

Utvecklingssamtalen ska följas upp genom att erbjuda ett lönesamtal före kommande lönerevision. Som chef värderar du din anställdes kompetens och prestationer och du behöver ge välmotiverade förklaringar till din bedömning. Det är därför en mycket viktig uppgift för dig att göra välgrundade och sakliga värderingar av de anställdas arbetsinsatser och förmåga att åstadkomma I lönesamtal redovisar chefen sin helhetsbedömning och motiverar den lön som sätts.