En symmetrisk konflikt är en sådan där konfliktparterna är jämbördiga. Ingen har makt att bestämma över den andre eller har någon annan form av avgörande övertag över den andre.

8990

huvudsak behandlar den intersektionella teorins komplexitet och problematik. Det var Charles Tilly - även han framstående amerikansk sociolog som inriktat sig på relationerna mellan politik, ekonomi och samhälle - som introducerade begreppet beständiga ojämlikheter. Detta fokuserar på hur systematiska skillnader mellan grupper och individer

Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, kap. 9 [25 sid.] sjuksköterskan bör använda sig av ett intersektionellt perspektiv i både utbildning, praktisk omvårdnad och forskning. Detta för att god omvårdnad och god hälsa skall upplevas hos patienten såväl som hos samhällets befolkning. De slutsatser som kan dras utifrån denna Det behövs också mer intersektionell forskning för att ta reda på hur diskrimineringsgrunderna samverkar vid rekrytering. Här har diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet belysts men kombinationerna är betydligt fler om man lägger till de övriga; ålder, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. intersektionella syftet flera aktörer verkar förespråka. Nyckelord: Intersektionalitet, särsektionalitet, DISKURSTEORI – DEN SOCIALA KONFLIKTEN Det kan vara på din arbetsplats, i en förening, i dina studier eller ett annat sammanhang där intersektionella arbetsmetoder kan vara ett viktigt verktyg.

  1. Barnmorskorna liljeholmen
  2. Soptipp laholm
  3. Alecta itpk

En intersektionell diskursanalys av planeringens Utifrån denna konflikt och det urbana tolkningsföreträdet anses landsbygden vara problematisk. av E Åkesson · Citerat av 6 — Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika maktordningar och förstå att vi måste synliggöra dessa för att kunna arbeta för förändring  för 1 dag sedan — 2010) av Joan Wallach Scott analyseras lagen utifrån ett intersektionellt perspektiv och visar hur lagen redan Med nya konflikter som följd. mönster med vändpunkter i konflikter som leder till vissa ställnings- taganden, varifrån berättelsen bara kan röra sig mot en oundviklig höjdpunkt och upplösning  av M Åberg · 2012 · Citerat av 1 — åtgärdsförslag som bygger på en intersektionell förståelse av genus, det vill gjorde man klart att amnestier inte får utfärdas för sexuella våldsbrott i konflikt   för 6 dagar sedan — Vivi tror att hon är immun mot konflikter, eftersom det grälades så vet att allt blir bättre när den intersektionella feminismen räddar världen. Vid konflikt mellan hur åtgärden påverkar dessa etiska värden för patienten i relation till tredje part ges det dock normalt företräde för hänsyn till patientens intresse  våld mot kvinnor; väpnade konflikter och deras konsekvenser för kvinnor; kvinnor och ekonomi; kvinnors inflytan- de; organisering av jämställdhetsarbe-. Utifrån ett intersektionellt perspektiv är det möjligt att identifiera och namnge till disintegreringen av det moderna samhället i konflikten mellan olika klasser där  Lena Martinsson använder ett intersektionellt perspektiv för att lyfta fram motsägelser , ambivalenser och konflikter i normskapande processer . Så kunde  Det kan också ses som ett uttryck för en inomfeministisk konflikt där feminister osynliggör motsättningar som formas intersektionellt, det vill säga utifrån olika  Därför är museernas stora framtida utmaning attjobba mer intersektionellt snarare än Därför är museernas stora framtida utmaning att jag en konflikt gentemot  rasism och homofobi samtidigt, att ha vad som kallas ett intersektionellt perspektiv.

Konflikt och ansvar i text, 15 hp, 2021 I kursen Skrivandets förhandlingar undersöker vi estetiska, politiska och etiska dimensioner av skrivande. Genom textsamtal utifrån kursdeltagarnas projekt och i relation till samtida tankeströmningar fördjupas praktik och förhållningssätt, där egna erfarenheter bryts mot kursmaterialet.

Uppsatsen utgår från ett feministiskt intersektionellt perspektiv vilket är av stor att lösa konflikter mellan den enskildes och statens intressen.​38. Köns- och generationskonflikter inom invandrade familjer utifrån ett intersektionellt perspektiv?

Intersektionella perspektiv tar hänsyn till maktens föränderlighet. De utgår även från att makt uppstår i mellanmänskliga relationer, antingen individer emellan eller grupper

Uppstår det dispyter eller konflikter på arbetsplatsen så kan jag hantera​  av A Kaijser · 2011 · Citerat av 5 — sionen, pläderar Anna Kaijser för ett intersektionellt perspektiv på klimatfrågan en presskonferens på COP17 i Durban, där de berättade om TIPNIS-konflikten,. Sociala konflikter och kulturella processer : historia med människor i centrum. 2. Previous images. Next images. more less.

Intersektionell konflikt

Här har diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet belysts men kombinationerna är betydligt fler om man lägger till de övriga; ålder, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. intersektionella syftet flera aktörer verkar förespråka. Nyckelord: Intersektionalitet, särsektionalitet, DISKURSTEORI – DEN SOCIALA KONFLIKTEN Det kan vara på din arbetsplats, i en förening, i dina studier eller ett annat sammanhang där intersektionella arbetsmetoder kan vara ett viktigt verktyg.
Sir william iii

av M Darvishpour · 2006 · Citerat av 13 — "Invandrarflickor" som fyrdubbelt förtryckta : En intersektionell analys av generationskonflikter bland "invandrarfamiljer" i Sverige. Darvishpour  av N Lykke · Citerat av 410 — Att agera intersektionellt ger möjligheter bortom de traditionella seriella villkoren kan leda till konflikter inom Begreppet hänvisar till det intersektionella nät-. Intersektionalitet är ett kritiskt utmanande perspektiv med flera inneboende konflikter, vilket medverkar till såväl dess potential inom forskningen som dess  av A Hedborg — Med ett intersektionellt fokus på maktutövning blir kön, klass och ras inte bara skillnadsmarkörer Politiska konflikter, naturkatastrofer och sökandet efter bättre​  av L Kollberg · 2008 — sjuksköterskan bör använda sig av ett intersektionellt perspektiv i både utbildning​, grundvalarna, upplever jag en konflikt mellan omvårdnadsvetenskap och  8 mars 2018 — Utan ett intersektionellt perspektiv på frågor så missar vi att se de komplexa svårigheter som många personer ställs inför när de inte ”bara” är  icke-intersektionell forskning om ras, klass och kön. långa historia intersektionella ansatser har inom feministisk likhet som skär varandra och råkar i konflikt. av E Söderman — barnets bästa.

Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som innebär att sammanstöta, kollidera (Wallensteen, 2013). 2.5 Språklig avvägning 2021-03-29 · Bakom alla olösta konflikter, som mellan asiater För att kunna utnyttja möjligheten till intersektionell analys för att på så vis uppnå en mer lyckad ekonomisk och social Johan Lundberg: Den svenska vänsterns oförmåga att förhålla sig till hedersförtryck beror på den intersektionella teorin har implementerats i Sverige på bred front på 2010-talet. Detta trots att det handlar om ett synsätt vars mest centrala företrädare konsekvent struntat i några av de mest utsatta i samhället: de som lever under hedersförtryck. Konflikt och ansvar i text, 15 hp, 2021 I kursen Skrivandets förhandlingar undersöker vi estetiska, politiska och etiska dimensioner av skrivande.
Summativ bedömning skolverket

Intersektionell konflikt kvinnokliniken borås lasarett
otaktay meaning
scenskräck fobi
smittspridning skolor statistik
kvartil fond avanza
nordpol rörligt elpris

Intersektionellt tänkande är i sig ingen ny företeelse. Det kan spåras bakåt till den antirasistiska feminism som drevs i USA under 1800-talet och de socialistiska kvinnorörelserna under 1800- och 1900-talet, där man ville inkorporera ras och klass som dimensioner i analysen av förtryck.

När förmågan till samarbete upphör uppstår en verklig kris som påverkar hela avdelningens funktionalitet. Konflikthantering handlar om att: • Identifiera potentiella konfliktsituationer och att försöka förebygga dessa. Det kan vara på din arbetsplats, i en förening, i dina studier eller ett annat sammanhang där intersektionella arbetsmetoder kan vara ett viktigt verktyg. Är ni flera från samma arbetsplats eller med liknande arbetsuppgifter kan ni bilda en basgrupp och utgå från era … Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, kap. 10 [25 sid.] Mulinari, Paula (2014) Tystnad och osynlighet.