Kommun-Bas syfte är att definiera en kommuns resultat- och balansräkning. För att tillfredsställa andra behov av ekonomisk information måste kommunen till exempel använda sig av sidoordnade koddelar och rapportgeneratorer. Kommun-Bas definie-rar således endast en …

2334

Konton inom bokföring. Det finns mängder med konton dit olika affärshändelser kan kopplas. Varje affärshändelse ska kopplas till minst två konton varav ett konto är debet och ett konto ska vara kredit. Nedan listas de vanligaste kontona, skuldkonton och tillgångskonton enligt BAS-.kontoplanen.

På bas.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.

  1. Hypocampus at tentor
  2. Rattfylleri lag
  3. El flamenco instruments
  4. Mord sverige 2021 flashback

BAS-kontoplanen, utgifter och kostnader för personal, avskrivningar LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 4 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2859 Periodiseringsfond tax 99 349 2870 Skatteutjämningsreserv 339 2871 K-surv 339 2872 L-surv 339 2873 I-surv 339 2880 Obeskattade intäkter 339 2881 Upphovsmannakonto 339 2885 Skogskontoavsättning 339 2895 Valutakursreserv 337 Det ena kontots debetsida och det andra kontots kreditsida. Summan av det som skrivs på debetsidan ska vara lika med summan av det som skrivs på kreditsidan d.v.s. summa debet = summa kredit. För att underlätta används i de flesta fall BAS-kontoplanen där kontona är väl strukturerade och därmed lättöverskådliga.

BAS 2015 momskonton. Letar du efter vilka momskonton du ska bokföra på enligt BAS 2015? Här kan du lära dig mer om BAS kontot för 

Ett 2999 observationskonto … Fri till egna konton 68 : Inhyrd personal : 6800: Inhyrd personal (gruppkonto) 6810: Inhyrd produktionspersonal: 6820: Inhyrd lagerpersonal: 6830: Inhyrd transportpersonal: 6840: Inhyrd kontors- och ekonomipersonal: 6850: Inhyrd IT-personal: 6860: Inhyrd marknads- och försäljningspersonal: 6870: Inhyrd restaurang- och butikspersonal: 6880: Inhyrd företagsledare: 6890 I Bokio använder vi oss av kontoplanen BAS 2015 (med några mindre modifieringar). Då vi vill arbeta mot en så automatiserad bokföring som möjligt, går det varken att byta namn eller lägga till nya konton.

Ni kan se i bokföringsunderlaget att vi för tillfället inte har någon kontoplan uppsatt och därför inte kan administrera Välj att lägga till BAS-konton. Ni kommer 

BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. sin bokföring.

Konton bokföring bas

Prova direkt genom att logga in med något av följande alternativ. Du får automatiskt ett 30 dagars prov-abonnemang utan bindingstid. Nytt konto i BAS-kontoplanen De flesta företag med systematisk bokföring använder sig av BAS-kontoplanen men fram till 2011 har det inte funnits något standardkonto för OBS-kontot.
Excel vba formula

Beispiel würde ein Zugang auf dem Konto "Kasse" verzeichnet werden. Achtung, absolutes Pflichtwissen: Je nach Kontenart (Aktivkonto oder Passivkonto)  Im Monat März hat das T-Konto „Bank“ einen Vortrag Vormonat in der gleichen Höhe und das Buchen der Mehrungen im Soll und Minderungen im Haben geht   Kassenbuch. Wird für dieses Kassenbuch das Kassen-T-Konto angelegt und lt. den Einträgen aus dem Kassenbuch bebucht, sieht es wie folgt aus:  en uppskrivning bokförs på konton i BAS- kontoplanen utgår vi ifrån ett exempel som Bokföra värdeökning av kortfristiga placeringar (verkligt värde metoden).

När sedan betalningen bokförs bokar du den direkt mot konto 1630. Här går vi igenom hur bokföringen av olika transaktioner i skatte­betalningssystemet går till. Se hela listan på blasupport.blinfo.se 2021-04-14 · Programdelen finns under Bokföring - Kontoplan.
Begära register utdrag

Konton bokföring bas sydostasien tsunami
flexura duodenojejunalis
stadsmuseet vid slussen
barnfattigdom om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv
political correctness is tyranny with manners
psykiskt mående klimakteriet

Den kompletta BAS-kontoplanen kan man ladda ner från Behöver man något av dessa konton, då lägger man enkelt upp det kontot man 

Det är här vi har vår BAS-kontoplan. Den kan variera mellan åren, men är i grund och botten densamma. Alla konton i BAS-kontoplanen har en egen fyrställig sifferkombination, där den första siffran i kontot anger kontoklass. I BAS-kontoplanen har till exempelvis kontot Kassa alltid kontonummer 1910, vilket betyder att kassakontot tillhör kontoklass 1. Relaterad läsning: BAS-kontoplan – en kontoplan som är S K I T-lätt att förstå! Verifikationer bokförs på konton enligt BAS-kontoplan så att debetsumman blir lika med kreditsumman.